Groene Kerk

De Protestantse Gemeente Oosterhout doet sinds 2016 mee aan de actie Groene Kerken (www.groenekerken.nl). Dat is een organisatie van uiteenlopende geloofsgemeenschappen (protestant, rooms-katholiek en islamitisch) die zich willen inzetten voor een betere, groene wereld. Ze verplichten zich jaarlijks aan te geven hoe ze vorm geven aan haar rentmeesterschap van onze aarde.

Als Werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Oosterhout hebben we dit jaar het thema bewustwording, daarom doen we mee aan verschillende activiteiten die bewustwording bevorderen en duidelijk maken hoe wij daar zelf aan kunnen bijdragen. 

Daarom doen wij als Werkgroep Groene kerk, net als vorig jaar, mee aan de Oosterhoutse Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 13 oktober 2018 in winkelcentrum Arendshof. 

De Werkgroep Groene Kerk heeft een duurzaam ‘groen’ kwartetspel ontwikkeld waarvoor ook landelijk brede belangstelling is gekomen. Dat kwartspel is voor € 5 (exclusief verzendkosten) te bestellen door dit bedrag over te maken op de bankrekening NL64 ABNA 047 801 70 57 van Diaconie PGO met duidelijke vermelding van KWARTET.  Het zal  op de
Duurzaamheidsmarkt verkrijgbaar zijn. Het spel leent zich er uitstekend voor ook kinderen en jongeren bewust te maken van wat wij zelf kunnen doen om de wereld leefbaar te houden.
Kijk voor uitleg op: https://pgoosterhout.nl/kwartet

Namens de Werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Oosterhout

Rian van Houwelingen

 

KWARTET samenstelling

Afval Folders weigeren Zwerfafval opruimen Eigen tas gebruiken Afval scheiden
Onderwijs Begin op school Volg een natuurcursus Doe een Micha cursus Wereld Natuur Fonds
Energie Windmolens Zonnepanelen Isoleren LED verlichting
Milieu Koop onverpakt Maak minder afval Verminder CO2 uitstoot Koop geen plastic
Natuur Plant bomen Gebruik geen gif Spaar de dieren Geniet ervan
Voeding Fairtrade producten Gooi geen voedsel weg Eet minder vlees Eigen-streek producten
Water Douche korter Was minder Gebruik zonneboiler Gebruik regenwater
Klimaat Stijging zeespiegel Smeltend poolijs Zware regenval Extreme droogte
Vervoer Neem bus of trein Gebruik de fiets Rijd elektrisch Ga carpoolen
Kleding Ecologisch verantwoord Geen kinderarbeid Tweedehands Reparatie
Hergebruik Zuinig met papier Repair Café Kringloop Verpakkingsmateriaal
Geld Bankier groen Stimuleer ruilhandel Beleg duurzaa Investeer verantwoord

De PGO is officieel erkend als Groene Kerk. Daarvan getuigt het schild dat in de voortuin van de Vredeskerk staat (zie foto)